Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου: Business as usual is dead

Η ΑΗΚ ως ο μεγαλύτερος ημικρατικός οργανισμός, κρίσιμος για την οικονομία της χώρας και στην ικανότητα του οποίου όλο το σύγχρονο επιχειρείν και η ποιότητα ζωής βασίζονται για αδιάληπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 365 μέρες το χρόνο, υιοθετεί αρχές ESG εφαρμόζοντας περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρακτικές, καθώς και καλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, εδώ και αρκετά χρόνια.

Αυτό ανέφερε η Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΗΚ και Co-CEO της Tototheo Maritime, επισημαίνοντας πως επιθυμία της ΑΗΚ είναι να κάνει το καλύτερο δυνατό για τους ανθρώπους της, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Μιλώντας ενώπιον του 5ου Business Leader Summit, η κ. Θεοδοσίου ανέφερε πως τα ESG αποτελούν μέρος των αξιών του οργανισμού. «Όπως πηγάζει από την στρατηγική του οργανισμού μας, καθοδηγούμε και παροτρύνουμε τους ανθρώπους της ΑΗΚ,  ώστε να σκέφτονται και να ενεργούν με βάση αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, όχι μόνο κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης των πελατών, αλλά σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων.

Καταλαβαίνουμε τη σημασία να έχουμε ισχυρή διακυβέρνηση και γι’ αυτό προσπαθούμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε ακολουθώντας το νέο κώδικα διακυβέρνησης όπως αυτός έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και βέλτιστες πρακτικές παρακολούθησης και ανασκόπησης υλοποίησης της στρατηγικής μέσω των διαφόρων επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του οργανισμού.

Οι μετρήσιμοι στόχοι σε κάθε επίπεδο ιεραρχίας υποβοηθούν όλο το προσωπικό, αλλά και την ηγεσία, τόσο στην κατανόηση των στρατηγικών σκοπών όσο και με την εναρμόνιση με τους κοινούς σκοπούς του οργανισμού. Επίσης αντιλαμβανόμαστε και μοιραζόμαστε τις ανησυχίες του κόσμου αναφορικά με τον αντίκτυπο που έχουμε στο περιβάλλον, γι’ αυτό και ως οργανισμός αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που έχουμε προς την κατεύθυνση μιας αειφόρου ανάπτυξης. Είναι γι’ αυτό τον λόγο που έχουμε εμπλακεί σε μια διαδικασία πιστοποίησης του οργανισμού με διεθνή πρότυπα διαχείρισης περιβάλλοντος με πλήρη διαφάνεια των αποτελεσμάτων, καθώς και την διάθεση εκατομμυρίων ευρώ στα πλαίσια του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος».

Παράλληλα, η κ. Θεοδοσίου τόνισε πως οι αξίες ενός οργανισμού προσελκύουν ανθρώπους εταιρείες και συνεργάτες με παρόμοιες αξίες. «Οι επαγγελματικές σχέσεις ή η σχέση παροχέα-πελάτη μπορεί να είναι εμπορική, αλλά εξακολουθεί να βασίζεται σε ανθρώπους. Και οι άνθρωποι με τους οποίους θέλουμε να συναλλασσόμαστε, οι άνθρωποι με τους οποίους είμαστε περισσότερο ευχαριστημένοι, είναι αυτοί που μοιράζονται τις ίδιες αξίες και εγκρίνουν κατά κάποιο τρόπο το πώς διεξάγουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα.

Επομένως, οι στρατηγικές και οι πρακτικές ESG μπορούν να προσελκύσουν εταίρους και μπορούν να είναι ελκυστικές για τα μέλη της κοινωνίας που μοιράζονται αυτές τις αξίες. Και κάτι τελευταίο για τη σημασία της ηγεσίας, οι ηγέτες μιας εταιρείας είναι αυτοί που δίνουν τον τόνο, θέτουν τον πήχη για το τι είναι αποδεκτό και τι όχι. Είναι αυτοί που κάνουν τις στρατηγικές ESG σημαντικές και αποτελεσματικές και βοηθούν τις ομάδες τους να πιστέψουν για να υλοποιήσουν τον κοινό σκοπό».

Επιχειρηματικό μοντέλο
Η κ. Θεοδοσίου υπογράμμισε πως έχει αποδειχθεί πλέον πως όσοι οργανισμοί υιοθετούν τέτοιους στόχους αποκομίζουν σημαντικά οφέλη, καθώς είναι άρρηκτα συνυφασμένοι με την υιοθέτηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξή τους.

Από πλευράς Tototheo, η κ. Θεοδοσίου σημείωσε πως «έχουμε διαπιστώσει πως τώρα με την πανδημία business as usual is dead. Βλέπουμε πως εταιρείες με ESG πρακτικές και στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης έχουν πιο γρήγορα αντανακλαστικά στους κινδύνους.

Μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τις προκλήσεις και έτσι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Με την πανδημία η οποία μας οδήγησε στο άγνωστο και το αίσθημα ότι δεν έχει τον έλεγχο μπορεί να είναι πολύ τρομακτικό. Έτσι είναι σημαντικό όπως οι οργανισμοί αναπτύσσουν πλαίσια αρχών ESG γιατί έτσι είναι σε θέση να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους.

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ολοένα και περισσότερες εταιρείες να λαμβάνουν σοβαρότερα υπόψη τις πρακτικές ESG. Για παράδειγμα ο χρηματοπιστωτικός τομέας και η επενδυτική αγορά διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς μεγάλα κεφάλαια θα διοχετευτούν σε βιώσιμες επενδύσεις. Πολλοί επενδυτές και τράπεζες χρησιμοποιούν την βιωσιμότητα για να αξιολογήσουν την προσέγγιση μιας εταιρείας στη διαχείριση κινδύνου.

Επίσης, βλέπουμε μια παγκόσμια τάση που καταδεικνύει την ανάγκη μεγάλων επιχειρήσεων να υιοθετούν τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης όχι μόνο εντός των δικών τους επιχειρήσεων αλλά και λόγω των προσδοκιών και απαιτήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή των συνεργατών και των πελατών τους».

ESG πλάνα όλες τις επιχειρήσεις
Παράλληλα, η κ. Θεοδοσίου υπέδειξε πως όλες οι επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες, θα πρέπει να έχουν ή να λειτουργήσουν πλάνα για την ενσωμάτωση αρχών ESG, όπως και με μεθόδους που πρέπει να είναι ευέλικτες προσαρμοσμένες στο εξωτερικό περιβάλλον και στις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών. «Αυτό συνδέεται άμεσα και με την εταιρική προβολή. Εάν μια εταιρεία ή ένας οργανισμός έχει στόχους ESG αλλά παραμένει εσωστρεφής, δεν υπάρχει τρόπος ελέγχουν επίτευξης τέτοιων στόχων.

Μια εργαλειοθήκη ESG χρειάζεται ανάληψη ευθυνών, χρειάζεται διαφάνεια ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ίσως μια πιο επίσημη κωδικοποίηση των ESG σε διάφορους τομείς και βιομηχανίες θα μπορούσε να βοηθήσει την όλη προσπάθεια, να μπορούμε να συγκρίνουμε επιδόσεις».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει