Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Βιωσιμότητα και Διακυβέρνηση»

Πρακτικές εφαρμογές του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Βιωσιμότητας από το Κέντρο Επιχειρηματικής Βιωσιμότητας και Υπευθυνότητας του Παν. Λευκωσίας

To Κέντρο Επιχειρηματικής Βιωσιμότητας και Υπευθυνότητας (CSRC) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ανακοινώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επιχειρηματική Βιωσιμότητα και Διακυβέρνηση», με σκοπό να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις ώστε να ακολουθήσουν σωστή προσέγγιση ως προς την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη στρατηγική τους και τον απαραίτητο μετασχηματισμό του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Το πρόγραμμα κατάρτισης προσφέρεται για πρώτη φορά στην Κύπρο και επιδιώκει να αξιοποιήσει τη διεθνή εμπειρία από την εφαρμογή του Μοντέλου EFQM για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις εκείνες που είτε είναι υποχρεωμένες από τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες (CSRD, CSDD, κλπ.) είτε επέλεξαν εθελοντικά να εντάξουν τη διαχείριση της βιωσιμότητας στην ατζέντα τους.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Μαρτίου 2023 στους χώρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, από τις 08:30 ως τις 16:45, και περιλαμβάνει ιδρυματική κατάρτιση διάρκειας 14 ωρών και υποχρεωτική ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση διάρκειας 4 ωρών (για κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση).

Απευθύνεται κυρίως σε μέλη διοικητικών συμβουλίων και σε ανώτερα και ανώτατα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε ειδικότητες όπως: στρατηγική διοίκηση, επαναπροσδιορισμός διαδικασιών, επιχειρηματική ανάπτυξη, διαχείριση επενδυτικών σχέσεων, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση θεμάτων επικοινωνίας και μάρκετινγκ, διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας και προμηθειών, διοίκηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης, διοίκηση υγείας ασφάλειας και περιβάλλοντος, και διοίκηση ποιότητας και συστημάτων.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα διαδραστικό ταξίδι βιωσιμότητας μέσω μιας διαδικασίας 10 Σταδίων η οποία ακολουθεί τα 7 Κριτήρια του Μοντέλου EFQM. Το ταξίδι για τους συμμετέχοντες ξεκινά από την κατανόηση της σημασίας ύπαρξης επιχειρηματικής κατεύθυνσης (DIRECTION), την ανάγκη αποτελεσματικής υλοποίησης της στρατηγικής βιωσιμότητας (EXECUTION), και την μέτρηση της απόδοσης (RESULTS). Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, θα έχουν υποστήριξη ώστε να κατανοήσουν κατά πόσο όλα όσα θα έχουν διδαχθεί στο ιδρυματικό μέρος της εκπαίδευσης, θα μπορούν να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του ενδοεπιχειρησιακού μέρους.

To πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως πρόγραμμα ζωτικής σημασίας, επιχορηγείται εξ ολοκλήρου από την ΑνΑΔ και ως εκ τούτου δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Για περισσότερες πληροφορίες και για δήλωση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους διοργανωτές μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης constantinidou.e@unic.ac.cy ή κάνοντας κλικ εδώ.

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει