Όμιλος Louis: Ολιστική προσέγγιση για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Στα 88 χρόνια πορείας και προσφοράς του ο Όμιλος Louis, πρωτοπόρος στον τομέα του τουρισμού στη νοτιοανατολική Ευρώπη, συνεχίζει να καταγράφει σημαντικές επιδόσεις ενσωματώνοντας πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης στο λειτουργικό του πλαίσιο, οι οποίες αποτελούν μέρος της στρατηγικής ESG (Environmental – Social – Governance – Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση) του Ομίλου.

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον βρίθει προκλήσεων. Αφενός οι γεωπολιτικές εντάσεις, όπως ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας που διατάραξε τις παγκόσμιες αγορές και επισύρει ανυπολόγιστες συνέπειες στον τομέα του τουρισμού, ιδιαίτερα στην Κύπρο και αφετέρου, οι επιπτώσεις της πανδημίας που είναι ορατές τόσο στις επιχειρήσεις όσο και την καθημερινότητα των πολιτών. Από την προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των επισκεπτών, τη διαχείριση των ταξιδιωτικών περιορισμών και ταυτόχρονα τη συνετή διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας, ο Όμιλος Louis προσαρμόστηκε σε θεμελιώδεις αλλαγές αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο προσφέρονται πλέον οι υπηρεσίες και διεξάγονται οι επιχειρηματικές λειτουργίες στον τομέα. Ορισμένες από αυτές τις αλλαγές ανέδειξαν και ευκαιρίες, όπως η επίσπευση ψηφιοποίησης των διαδικασιών και η διερεύνηση νέων τρόπων συνεργασίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου Louis διαφαίνεται η δέσμευση της θυγατρικής εταιρείας Louis Hotels και της συνδεδεμένης εταιρείας Celestyal Cruises για υπεύθυνη διαχείριση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών των δραστηριοτήτων τους, παράλληλα με την επιδίωξη δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών για τους ταξιδιώτες μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών. Πιο κάτω παρατίθενται τα κυριότερα σημεία της έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης της Louis plc για το 2021:

Περιβάλλον και Βιωσιμότητα

 • Συνολικά > 1 εκ. κιλά ανακυκλώσιμων υλικών
 • Η Louis Hotels εφαρμόζει συγκεκριμένη περιβαλλοντική πολιτική και σύστημα χρηστής περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001, γεγονός που βοηθά σημαντικά στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος
 • Με κύριους στόχους τη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου ασφάλειας των προϊόντων, η Louis Hotels εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000
 • Σε λειτουργικό επίπεδο η Louis Hotels εφαρμόζει προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, μεταξύ άλλων προβαίνοντας στη διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων των συστημάτων κλιματισμού και λεβήτων σε όλες τις μονάδες της σε ετήσια βάση, καθώς και αναθεώρηση των περιβαλλοντικών στόχων που αποσκοπούν στη μείωση των ξενοδοχειακών αποβλήτων
 • Η Louis Hotels απέσπασε δύο σημαντικές διακρίσεις, η πρώτη στο πλαίσιο του προγράμματος «Life Food Print». Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν εξετάστηκαν ως προς την περιβαλλοντική πολιτική που εφαρμόζουν, τις δράσεις που πραγματοποιούν για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των πελατών τους, όπως επίσης και τους κανονισμούς που εφαρμόζουν και συμβάλλουν στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και στην καλύτερη αξιοποίηση των πρώτων υλών τροφίμων. Η δεύτερη διάκριση ήταν στο πλαίσιο του προγράμματος «Zero Waste Beach 2022», στην κατηγορία Κοινωνική Ευθύνη για μεγάλες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάληψη δράσης κατά της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης (από το 2018 μέχρι σήμερα συλλέχθηκαν περίπου 2.547 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών).

Κοινωνικό αποτύπωμα

 • Ως μέγιστη προτεραιότητα διασφαλίστηκε τόσο η σωματική όσο και η ψυχική υγεία και ασφάλεια του συνόλου του προσωπικού καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό έγινε μέσω διάφορων ενεργειών, όπως η εργασία εξ αποστάσεως και η διεξαγωγή διαδικτυακών προγραμμάτων που στόχο είχαν την προαγωγή της ψυχοσωματικής υγείας του προσωπικού
 • Διασφαλίστηκε η υγεία και ασφάλεια των πελατών και των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του Ομίλου, καθώς τηρήθηκαν αυστηρά τα πρωτόκολλα κατά της εξάπλωσης του COVID-19. Επιπλέον, η Celestyal Cruises σύναψε στρατηγική συνεργασία με την AtmosAir Solutions για παροχή οικολογικής τεχνολογίας εξαερισμού – χρήση 100% εξωτερικού καθαρού αέρα χωρίς να επιτρέπεται η ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα, καθώς και χρήση φίλτρων HEPA στους βασικούς χώρους του πλοίου και ιδιαίτερα στις καμπίνες απομόνωσης και τις ιατρικές εγκαταστάσεις
 • Η Louis Hotels εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της εργασίας βάσει του διεθνούς προτύπου OHSAS 18001, στοχεύοντας την ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και μεθόδων εργασίας της
 • Όπως κάθε χρόνο δόθηκε έμφαση στην εκπαίδευση και προσωπική ανάπτυξη του προσωπικού – καταγράφηκαν 2 χιλιάδες ώρες εκπαίδευσης/κατάρτισης
 • Ο Όμιλος δεν προχώρησε σε απολύσεις και η απασχόληση διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα μέσω της εφαρμογής των κυβερνητικών προγραμμάτων στήριξης επιχειρήσεων
 • 87% του προϋπολογισμού των προμηθειών δαπανήθηκε σε τοπικούς προμηθευτές – υποστήριξη των τοπικών παραγωγών και στοχευμένες προσπάθειες προώθησης αυθεντικών κυπριακών προϊόντων
 • Η Celestyal Cruises εφάρμοσε ειδική πολιτική και εκπτώσεις «Hero’s Discount» για τους ήρωες της πρώτης γραμμής όπως ιατρούς, νοσηλευτικό και υγειονομικό προσωπικό, αστυνομικούς και πυροσβέστες.

Διακυβέρνηση, Τεχνολογία και Επενδύσεις

 • Μηδενικά επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς
 • Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις σε ό,τι αφορά στην τεχνολογία μέσω της υλοποίησης εφαρμογής του λογισμικού ERP, των συστημάτων διαχείρισης εσόδων και κρατήσεων (Hotellistat Revenue Management System για τη Louis Hotels και Versonix Seaware Platform για τη Celestyal Cruises), καθώς και της νέας, αναβαθμισμένης ψηφιακής παρουσίας (>1 εκατομμύριο επισκέψεις στις ιστοσελίδες των εταιρειών του Ομίλου και >10.000 αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης)
 • Ενισχύθηκε η προσήλωση των εταιρικών δραστηριοτήτων προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) και τους πυλώνες ESG, προσμετρώντας τον αντίκτυπο τόσο για τον Όμιλο όσο και για τους πελάτες και τους συνεργάτες της ευρύτερης εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Ενισχύθηκαν οι συνέργειες με το σύνολο των εταίρων για να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους – δείκτης ικανοποίησης πελατών Louis Hotels: 9/10 – το loyalty scheme My LH Club της Louis Hotels αριθμεί πάνω από 7 χιλιάδες μέλη
 • Ενισχύθηκαν οι προσπάθειες για ανανέωση του στόλου, εδραίωση του brand της Celestyal Cruises σε παγκόσμιο επίπεδο και αναζήτηση νέων προορισμών για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ολόχρονη λειτουργία των πλοίων (το 2021 η Celestyal Cruises λειτούργησε μόνο 2,5 μήνες).
Μπορεί επίσης να σας αρέσει