Η Βουλή ψήφισε νόμο για βελτίωση του υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα τροποποίηση στο νόμο περί ενεργειακής απόδοσης, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να εκδίδει διατάγματα με σκοπό τη δημοσιοποίηση και επικαιροποίηση μεθοδολογιών υπολογισμού της εξοικονομηθείσας ενέργειας ή/και ενδεικτικού καταλόγου επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε, ώστε τα υπόχρεα μέρη, δηλαδή οι διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαϊκών προϊόντων οι οποίοι καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, να γνωρίζουν εκ των προτέρων την εξοικονόμηση ενέργειας που θα προκύπτει από την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης για σκοπούς επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας που τους ανατίθεται.

Παράλληλα η Ολομέλεια ενέκρινε σχετικούς  κανονισμούς για τη ρύθμιση της επιβολής στα υπόχρεα μέρη της υποχρέωσης για επίτευξη μέρους του σωρευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννη ανέφερε ότι για πρώτη φορά με τις νομοθεσίες που ψηφίστηκαν υπάρχει δυνατότητα να επικροτήσουμε την εξοικονόμηση ενέργειας.

(ΚΥΠΕ)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει